Adwentowy Dzień Wspólnoty  Ruchu Światło – Życie Rejonu Dębica odbył się 10 grudnia w parafii Miłosierdzia Bożego.

Spotkaliśmy się w sali ks. Jerzego Popiełuszki gdzie bardzo serdecznie powitał nas ks. Proboszcz Antoni Bielak. Po zapaleniu świecy i modlitwie do Ducha Świętego katechezę wygłosił ks. Józef Durlak, opiekun kręgu św. Antoniego przy parafii Miłosierdzia Bożego. Temat przewodni brzmiał:” Niepokalana, wzór nowego człowieka”.

Po katechezie na prośbę pary rejonowej wszyscy obecni krótko przedstawili się.

Następnie wysłuchaliśmy wzruszających świadectw Sławka i Stasi o odkrywaniu duchowości maryjnej w ich życiu, a po przejściu do różnych sal, w małych grupach dzieliliśmy się naszym przeżywaniem pobożności maryjnej.  Później przeszliśmy do dolnego kościoła i przed Najświętszym  Sakramentem rozważaliśmy w Namiocie Spotkania fragment Ewangelii św. Marka. Po adoracji była wspólnotowa Msza św., którą sprawował ks. Józef Durlak. W homilii kontynuował rozważania o potrzebie naśladowania Maryi  będącej wzorem nowego człowieka. Ze względu na uroczysty, a jednocześnie kameralny charakter naszego zgromadzenia Komunię św. przyjmowaliśmy pod dwiema postaciami. Oprawę liturgiczną przygotowały kręgi z parafii Miłosierdzia Bożego i młodzież z diakonii muzycznej.

Nasze spotkanie, na którym zgromadziło się około 70 osób, zakończyła agapa uatrakcyjniona wizytą św. Mikołaja rozdającego prezenty dzieciom i młodzieży.

Umocnieni Eucharystią i wdzięczni za gościnność gospodarzy parafii Miłosierdzia Bożego wróciliśmy do domu.

Krystyna i Zdzisław Warzecha

Zdjęcia w galerii -->