Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

25 lipca 2021r,

24 lipiec 2021

Wielkie poruszenie u jednego z dziennikarzy portalowych wywołała decyzja papieża Franciszka zakazującej celebrowania tzw. „mszy trydenckiej” poza pewnymi wyjątkami, co do których decyzję wydają biskupi diecezjalni. To wydarzenie zostało przedstawione tak jakoby Franciszek kasował reformy Benedykta XVI a tym samym przeciwstawiał się swojemu poprzednikowi. Po pierwsze papież Benedykt XVI nic w tej materii nie reformował tylko wydał zgodę na celebrowanie mszy trydenckiej  co było pewny gestem pojednania wobec lefebrystów i trzeba przyznać, że to się za bardzo nie udało. Po drugie: skoro ryt mszy trydenckiej został ustanowiony na Soborze Trydenckim (1545-1563) jako nowa forma zdyscyplinowania sakramentalnego wobec zapędów reformacji to Sobór Watykański II (1962-1965) miał prawo zreformować liturgię tego sakramentu dostosowując ją do obecnych czasów, zwłaszcza przez wprowadzenie języków narodowych, i to uczynił. Od 1965 roku tzw. ryt rzymski obowiązuje w całym Kościele i trwa do dzisiaj o czym przypomniał swoim zakazem papież Franciszek. Stało się to z prostej przyczyny: lefebryści pozostali przy swoim uporze a pojawili się „księża celebryci”, którym nie wystarczała skromna sutanna i solidna praca lecz szukali oryginalności w odkurzaniu starych ornatów i koronkowych alb, by po prostu odróżnić się od zwykłego księdza. Ponadto nie znając łaciny i całego rytu mszy trydenckiej (jest bardzo zawiła) upraszczali jej liturgię wmawiając zdezorientowanym wiernym zdecydowanie większą wartość mszy odprawianej w takich szatach, tyłem do ludzi i bez zrozumienia tekstów. Tego w Kościele być nie może i stąd zdecydowane posunięcie papieża Franciszka. A dziennikarzowi radzę wziąć się za solidność dziennikarską a najlepiej niech porzuci dokładanie Kościołowi. Wszystkim jeszcze czytającym życzę rozwagi i krytycznego podchodzenia do „nowinek” o Kościele, którego musimy bronić.

Myśli na niedziele...

XVII Niedziela Zwykła

24 lipiec 2021

Owoce Eucharystii są bezmierne; są przeznaczone dla wszystkich. Ten, kto jest obecny przy rozmnożeniu chleba, musi potem dzielić z braćmi siłę i światło otrzymane przy rozmnożeniu; stać chlebem do podziału, czyli eucharystią. Nic nie może zginąć.

XVI Niedziela Zwykła

17 lipiec 2021

Litość Jezusa opisana w dzisiejszej Ewangelii jest widoczna i dzisiaj ponieważ kolejne pokolenie żyje tak jakby nie było pasterza. Jezus ciągle naucza; tamci go posłuchali my zaś coraz częściej Go nie słuchamy i nie chcemy już słuchać.

XV Niedziela Zwykła

10 lipiec 2021

Wśród znaków, które powinny wyróżniać misjonarza królestwa Bożego Jezus wymienia na pierwszym miejscu miłość braterską i wspólnotę. Działalność misyjna musi być oświecana świadectwem ewangelicznym najwyższym z możliwych: Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Czy taką jest moja miłość.