Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

22 maja 2022r.

21 maj 2022

Dzisiejsza data wpisuje się w historię siły modlitwy różańcowej a to za przyczyną Pauliny Jaricot (1799-1862), która dopiero dzisiaj została beatyfikowana w Lyonie. Dzieło jej życia zaczęło się od pomocy charytatywnej biedakom w Lyonie. To nie wystarczyło Paulinie, w której sercu tkwiła potrzeba rozwijania misji czyli krzewienia wiary. Nie mogąc wyjechać na misje zaczęła zbierać fundusze wspierające misje Kościoła, tworząc tzw. „dziesiątki” składające się  z chętnych do wspierania tego dzieł poprzez symboliczne „sou” (20gr). Szybko doszła do wniosku, że pomoc materialna to nie wszystko co można zrobić dla misji. Trzeba modlitwy, a będąc czcicielką Matki Bożej  sięgnęła po różaniec organizując go jako ciągłą modlitwę czyli odmawianie wszystkich tajemnic w każdym dniu. Aby to było praktyczne i możliwe do kontynuowania utworzyła Żywy Różaniec gromadzący piętnaście osób modlących się dziesiątkiem różańca w każdym dniu. Troszczyła się o dobór odpowiednich członków do żywego różańca, ale była świadoma ludzkiej słabości i pisała aby: „w każdej piętnastce znalazł się ktoś dobry, średni i taki, który ma tylko dobrą wole. Wystarczy, aby na piętnaście węgielków jeden był rozżarzony, to wnet powstanie żar ze wszystkich”. Żywy Różaniec istnieje do dzisiaj i przynajmniej w Polsce nie ma parafii, w której nie modliłaby się wspólnota różańcowa. W naszej parafii istnieje dwadzieścia siedem Róż Żywego Różańca, z tym, że w kilku brakuje osób do kompletu, a obecnie róża musi liczyć dwadzieścia osób ponieważ mamy cztery części różańca i każda zawiera pięć tajemnic. Potęga modlitwy różańcowej powinna zachęcać do włączenia się w dzieło Żywego Różańca, wsparte dzisiejszą beatyfikacją jego założycielki.

Myśli na niedziele...

VI Niedziela Wielkanocny

21 maj 2022

Zachowywanie przykazań to jedyny czytelny dowód naszej miłości do Chrystusa. Innego dowodu nie ma. Trzeba więc dobrze znać przykazania i trzeba je wprowadzać w życie. To jest sekret ewangelicznej miłości.

V Niedziela Wielkanocny

14 maj 2022

Jak wygląda przykazanie miłości po prawie dwóch tysiącach lat od ogłoszenia go przez Chrystusa? W naszym ziemskim mieście nie słychać nowej pieśni miłości, lecz starą pieśń strzelających karabinów, wyjących syren, wybuchów rakiet. Tyle płaczu, trudu, tyle żałoby i śmierci na naszej ziemi; tyle jeszcze jest łez w oczach ludzi, a prawie wszystkie z powodu braku miłości lub wskutek zdradzonej miłości.

IV Niedziela Wielkanocny

07 maj 2022

W sytuacji, w jakiej żyje ogromna większość ludzi ery rozwoju przemysłowego liturgia,    może z bulwersującą prostotą, głosi wchodzącym dziś do kościołów, że istnieje inne miasto i inny świat. Świat tak bliski, że można zajrzeć do jego wnętrza i rozmawiać z jego mieszkańcami, świat światła i radości. Potrzeba tylko prostej ale rozumnej wiary.