Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

2 maja 2021r.

01 maj 2021

Święto Konstytucji 3 Maja łączy się z Uroczystością NMP Królowej Polski. Połączenie tych dwóch świąt, raczej nie jest przypadkowe. W trudnych momentach naszej historii odwołano się do Boga poprzez Maryję – to uczynił król Jan Kazimierz w roku 1651. Zaś w 1791 roku po rozmaitych perturbacjach politycznych w czasie Sejmu Czteroletniego uchwalono Ustawę Zasadniczą zmieniającą ustrój i funkcjonowanie państwa, by uratować chylącą się ku upadkowi Rzeczpospolitą. W inicjatywie przebudowy państwa duża rolę odegrał Kościół Katolicki czy to w osobie biskupa Adama Krasińskiego czy  redaktora ostatecznej wersji ustawy Ks. Hugona Kołłątaja. Dobrze, że przywołujemy  historię, w której Polacy przypominali sobie o Bogu i Jego prawie. Dzisiaj w naszej Ojczyźnie coraz częściej słychać głosy wrogie Kościołowi a co za tym idzie również i Bogu. Wielu twierdzi, że Kościół do niczego nie jest im potrzebny a oni i tak mają wiarę w Boga. W takim razie można postawić pytanie, skąd czerpią treści dla swojej wiary. Na to pytanie nie dają odpowiedzi ponieważ nie rozumieją czym jest wiara, i co z nią należy zrobić. Wiarę traktują jako moralny wybór tego co sprzyja im w danej chwili. Kościół z woli Chrystusa jest depozytariuszem wiary i w Kościele odnajdujemy właściwą interpretację Objawienia Bożego. Kościół nam wszystkim stawia jednakowe wymagania, by przeżyć ziemski czas godnie i sensownie. Świętując pomyślmy o naszym Kościele Katolickim dzięki któremu kształtujemy naszego ducha. Nie patrzmy na Kościół tylko przez grzech ludzi tworzących go, ale przez świadectwo jakie dawał i daje  tym, którzy autentycznie wierzą i wiedzą o nim wile.

Myśli na niedziele...

V Niedziela Wielkanocna

01 maj 2021

Ewangelia, która jest słowem Boga w Jezusie Chrystusie, jest rodzajem obcinania uschłych pędów i ukazuje podstawową chrześcijańską ascezę. Ona uderza w chciwość we wszystkim co powoduje, że poświęcamy się bezużytecznym projektom i ziemskim pragnieniom; popycha nas ku prawdziwym wartościom.

IV Niedziela Wielkanocna

24 kwiecień 2021

Dlaczego istnieje wolność? Ponieważ Pan, będąc dalekim od pognębiania naszej osobowości, pomaga jej wzrastać i formować się; sprawia, że przemieniamy się w nowe stworzenia, świadome i mocne, takie którym świat nie może manipulować, gdyż już nie podlega jego wpływom: ”Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

III Niedziela Wielkanocna

17 kwiecień 2021

Nie można uczciwie świadczyć o czymś co się zna tylko ze słyszenia. Świadek jest wiarygodny wyłącznie wtedy, gdy mówi o rzeczach, które widział bądź słyszał lub kiedy mówi o tym co sam przeżył. Ja mogę świadczyć, że Chrystus zmartwychwstał i że żyje tylko wtedy, jeżeli On zmartwychwstał tez we mnie i żyje wewnątrz mnie.