Zdaniem Proboszcza

Spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego są okazją do przedyskutowania wielu aspektów działania naszej wspólnoty parafialnej. Komisja Diecezjalna Synodu wyznacza tematy do dyskusji, by w ten sposób zebrać informacje i sugestie potrzebne do opracowania wskazań duszpasterskich, które znajdą się w końcowym dokumencie zwanym statutami synodalnymi. Biorąc pod uwagę 452 sprawozdań (tyle jest parafii w naszej diecezji) można sobie wyobrazić ogrom materiału do analizy i wyciągania odpowiednich wniosków. Myślę, że prace synodalne są także inspiracja do spojrzenia na problemy duszpasterskie w każdej parafii. Jako duszpasterze dostrzegamy postępującą laicyzację życia parafian. Świadomość, że powinienem być człowiekiem wiary jest coraz słabsza. Wynika to z wielu czynników, spośród których najniebezpieczniejszy wydaje się konsumpcjonizm. Człowiek zamyka się na Boga, gdyż swoje szczęście dostrzega jedynie w zakresie doznań przyjemnych związanych z zaspokojeniem potrzeb materialnych z dodatkiem rozrywki nie wymagającej żadnego wysiłku. Bóg nic mi nie daje, jak twierdzi wielu i dlatego porzuca jakiekolwiek związki z Nim. Kościół traktowany jest jako niepotrzebna instytucja, gdyż nawet jeśli ktoś choć trochę przyznaje się do związku z Bogiem, to wystarcza mu jego   przekonanie i nie potrzebuje żadnego instytucjonalnego oświecania. Dziwi mnie dosyć często oczekiwanie czegoś od Kościoła w sytuacji niemal całkowitego zerwania z nim więzi. I tutaj dostrzegam traktowanie parafii jako punktu usługowego – potrzebuję jakiejś usługi, bez znaczenia jaką ma treść, byle się ceremonia odbyła. Wrześniowa dyskusja synodalna dotyczyła katechezy dorosłych. Taka katecheza istnieje przy zawieraniu małżeństwa, przy chrzcie dziecka, w przygotowaniu dzieci do I Komunii a młodzieży do Bierzmowania. Ponadto w licznych grupach parafii pojawia się okazyjnie katecheza. Katecheza jak można przeczytać na stronach Wikipedii to formacja chrześcijańska mająca na celu przekazanie wiary osobom nieochrzczonym oraz ochrzczonym dzieciom i młodzieży a także wszystkim, którzy nie doświadczyli wtajemniczenia chrześcijańskiego lub chcą rozwinąć swoją wiarę. Katechizacja na poziomie szkolny istnieje lecz niestety słabo jest wykorzystywana dla rozwoju wiary zwłaszcza przez młodzież szkół średnich, która ją lekceważy a nawet z niej rezygnuje. Później wchodząc w dorosłość posiada ogromne braki powodujące pewien wstyd i w konsekwencji porzucanie wiary. Problemem jest katechizacja dorosłych a zwłaszcza rodziców dzieci szkolnych, która powinna być systematyczna. Braki wiedzy religijnej rodziców skutkują brakiem rozwoju wiary dzieci, a przecież rodzice zobowiązywali się do wychowania w wierze swoje dzieci tak przy zawieraniu małżeństwa jak i przy chrzcie. Będziemy chcieli poprowadzić systematyczną katechezę dla rodziców i dlatego już dzisiaj prosimy – zastanówcie się nad brakami w waszej wierze i zechciejcie skorzystać z katechezy przeznaczonej dla was.

Nie tak dawno natknąłem się w internecie na rozmowę dwóch pań, która właściwie dotyczyła krytyki Kościoła. Poziom tejże krytyki był, żenujący a jedna z rozmówczyń, chcąc wykazać się liberalną znajomością tematu palnęła mniej więcej tak: „Ja nie rozumiem dlaczego w Kościele są jacyś pasterze i owieczki, przecież to jest nawiązanie do jakichś nomadów, do jakiejś starej historii a ona nie chce być żadnym zwierzęciem pasionym przez pastucha”. I natychmiast nasuwa mi się zdanie skierowanie do tejże osoby: oczywiście, droga pani, ja też nie chcę być zwierzęciem pasionym przez kogokolwiek a szczególnie przez panią. W tym wydarzeniu widać dokładnie jak ludzie potrafią wypowiadać się w tematach, o których nie mają pojęcia. Jak można krytykować Kościół nie znając jego natury, jego fundamentów. Niestety młodzi ludzie, nawet niektórzy licealiści także podążają podobną drogą kontestowania instytucji Bożej zamiast ją poznawać dla własnego dobra i rozwoju. Kościół w swoim posłannictwie opiera się niezmiennie na nauce Chrystusa, który przepięknie rozwinął ideę pasterza i owcy. Obraz wzięty z życia tamtejszego ludu służy do ukazania relacji Boga i człowieka wszystkim pokoleniom, ludom i językom. Nic tak prosto i sugestywnie nie przemawia jak ten nomadyczny obraz, wykorzystany przez samego Boga dla ukazania wiecznej prawdy. Znajomość Biblii jest podstawą rozumienia Kościoła i jego posłannictwa. Dlatego tak ważną rzeczą jest poziom wiedzy religijnej pozwalającej na podejmowanie dyskusji o Kościele a w szczególności o jego roli w życiu człowieka. Dlatego apeluję do młodych a w szczególności do uczniów szkół średnich: korzystajcie z katechezy, gdyż ona pozwala wam poznać fundament, na którym będziecie mogli bezpiecznie budować swoją wiarę.

Zakończył się „Tydzień wychowania” w Kościele. Czas ten poświęcony jest refleksji nad wychowaniem młodego pokolenia. Nie wiem ilu rodziców posiada całościową wizję wychowania swojego dziecka. Klimat konsumpcjonizmu zdominował nawet wychowanie ukochanego dziecka. Prof. Katarzyna Olbrycht słusznie zauważyła, że „w dzisiejszej silnie zmaterializowanej kulturze, bardzo trudno jest nie poddać się presji myślenia i działania nastawionego głównie na zysk”. Rozważając o prawie bezinteresowności w relacjach z drugim człowiekiem, o którym mówił kiedyś Jan Paweł II, Pani Profesor pisze: „Choć sytuacje rodzinne z natury rzeczy nie powinny zakładać nastawienia na zysk którejkolwiek ze stron, praktyka życia wielu współczesnych rodzin wydaje się oddalać od bezinteresownej miłości. Może trzeba się zastanawiać nad wychowawczymi konsekwencjami np. „kupowania” pożądanych zachowań  dzieci (grzeczności, dobrych wyników w nauce, pomocy w rodzinie, odłożenie smartfona …) karnego „wycofywania miłości” za negatywne zachowania i nagradzania nią zachowań oczekiwanych, wprowadzania szczegółowych kontraktowych reguł w sferę obowiązków domowych”. Trochę długi cytat, ale jakże ważny z punktu właściwego procesu wychowania. Miłość i to bezinteresowna jest zasadą wychowania chrześcijańskiego. Tylko w ten sposób nauczymy młode pokolenie prawdziwej miłości a nie doznań, które młodzi odczytują jako miłość. Wielokrotnie słyszę narzekania rodziców na oschłość emocjonalną ich dzieci, które stały się konsumentami ciężkiej pracy matki i ojca a sytuacji braku dóbr materialnych zrywają więzi, bo właściwie rodzice nie są już im do niczego potrzebni. Uczmy miłości, tylko bezinteresownej.

Różne formy pozdrowień i powitań znane są nam wszystkim. Kiedyś obowiązywały pewne konwenanse pozdrawiania się czy powitania i pożegnania. Pauperyzacja zdaje się świętować i właściwie najczęstszym powitaniem i pożegnaniem jest słowo „cześć” i dwa anglojęzyczne. Tymczasem bogactwo języka polskiego w tym zakresie jest ogromne. Trzeba tylko wydobyć z tego skarbca to co piękne i stosowne dla danej sytuacji i korzystać z tego. Do tego bogactwa należy również chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Niestety coraz rzadziej je stosujemy, bo  - no właśnie dlaczego? Odpowiedź jest prosta: wstydzimy się naszej religijności. Religia, wiara jest obciachem dla nowoczesnego człowieka. Mam więc pytanie czy Bóg jest nowoczesny?

Rozpoczęcie roku szkolnego u nas dorosłych wywołuje wspomnienie tego co najpiękniejsze było w naszym życiu. Czasy szkolne to beztroskość oparta o fundament rodziny. To, jak ważną rolę do spełnienia mają rodzice nie podlega dyskusji. Przecież każdy rodzic pragnie dobra swojego dziecka a więc jego rozwoju. Pamiętam jak matka zawsze przypominała o nauce, jakim szacunkiem obdarzała nauczycieli. Nigdy nie usłyszałem żadnego krytycznego zdania pod adresem uczących. Oni zawsze mieli rację, oni byli autorytetem. Jak dzisiaj zmieniły się postawy, to raczej nad tym  nie potrzeba się rozwodzić. Dlatego apeluję do rodziców o współpracę z nauczycielem a czasami gdy zdarzą się trudne sprawy omawiać je bez udziału dziecka. Zaangażowanie rodzica jest wystarczające a dziecko niech pozostanie w poczuciu bezpieczeństwa tak ze strony nauczyciela jak i rodziców. Nie burzmy autorytetów nauczycielskich zaś nauczyciele muszą pamiętać o tym, że na swój autorytet trzeba pracować wszystkim – wiedzą, kulturą, wrażliwością, poczuciem odpowiedzialności i dobrocią. Szkoła ma być wyjątkowym miejscem pokoju i troski o małego obywatela naszego kraju. Rozpoczynając rok szkolny nabożeństwem w kościele odniosłem wrażenie, że większa liczba dzieci i młodzieży wzięła w nim udział. Trudno ocenić w pełni z czego to wynikało, niemniej jednak dobrze gdy rodzice katolicy uświadamiają sobie „że bez Boga ani do proga”. Musicie jednak pamiętać, ze jednorazowy udział we Mszy św. nie załatwi potrzeb duchowych całego roku. Toteż pilnujcie niedzielnego udziału we Eucharystii, pilnujcie systematycznego korzystania ze sakramentu pokuty, pilnujcie też udziału waszych dzieci w katechezie. Mamy już, przypadki (wprawdzie jednostkowe) gdzie młody człowiek, ponoć katolik tuż po bierzmowaniu z beztroską deklaruje, że niestety on już nie będzie uczęszczał na katechezę. Nie wiem czy o tej deklaracji wiedzą rodzice i jak reagują na taki wybór swojego dziecka. Laicyzacja, również w takiej formie wdziera się do serca młodego człowieka siejąc duchowe spustoszenie. Rzeczywistość konsumpcyjna łatwiej przemawia do młodego człowieka niż stosowanie zasad moralnych, którego źródłem jest Bóg.