Zdaniem Proboszcza

Od czasu do czasu słyszę skargi na współżycie sąsiedzkie. Zwykle dotyczą one jakichś pretensji dotyczących wspólnej drogi, jakiegoś skrawka placu, drzew rosnących przy ogrodzeniu czy samego ogrodzenia. Zamieszkujący zaś bloki skarżą się na zaśmiecanie klatach schodowych, zakłócanie ciszy nocnej czy zajmowanie miejsc parkingowych przez „nie uprawnione pojazdy”. Skarżący się proszą o radę w tej sprawie i stawiają mnie w dosyć trudnej sytuacji: skoro policja czy sądy nie potrafią załatwić tychże spraw to co może zrobić ksiądz nie mający żadnych narzędzi dyscyplinujących niesfornych sąsiadów? Mimo to zabieram głos w tych sprawach odwołując się do fundamentalnej zasady chrześcijaństwa – miłość bliźniego. To przykazanie niestety już mocno wyparowało z życia chrześcijan, gdzie zostało zastąpione fałszywym poczuciem wolności – robię to co mi się podoba, bez oglądania się na drugiego człowieka. Tymczasem ten drugi człowiek jest mi potrzebny, gdyż żyjemy dla drugich. Musimy go szanować i tak układać współżycie, by wszystkim żyło się dobrze. Musimy porzucić egoistyczne postawy w myśl prostego zdania – nie czyń drugiemu co tobie nie miłe. Dlatego zastanów się nad swoją relacją z sąsiadem i uporządkuj ją tak abyś nie musiał kiedyś usłyszeć – idź precz, bo nie kochałeś bliźniego.

Tydzień temu odbywała się jakaś muzyczna impreza w Dębicy. Dobrze jeżeli organizowane są dobre koncerty dające radość młodzieży, zwłaszcza podczas wakacji. Natomiast nie są już dobre zachowania młodych po imprezie. Otóż grupa młodzieży przeniosła się w okolice kościoła św. Jadwigi, by ….. imprezować korzystając ze swojej wolności. I nie jest ważne to, że jest środek nocy i raczej obowiązuje cisza, nie jest ważne to, że sowicie raczą się alkoholem w miejscu publicznym i nie jest ważne to, że sypią się wulgaryzmy, których inni muszą wysłuchać i wreszcie nie jest ważne to, że to wszystko dzieje się przy kościele, Domu Boga. Kilka osób postanowiło rozciągnąć imprezę na ulicę między plebanią i kościołem. Dziewczęta bardzo przezorne jak przystało na gospodynie imprezy ustawiały butelki na ulicy i z gracją doświadczonej kelnerki nalewały do kieliszków kolejne porcje alkoholu częstując już  mocno wstawionych chłopców. Przykry obrazek rzeczywistości, ponoć często oglądany w innych częściach naszego miasta. Nie jestem jakimś purytaninem i zamierzchłym dinozaurem ze zwapnionym mózgiem. Takie imprezowanie jednak uważam za przejaw braku wyższych wartości i hedonistyczne podejście do swojego życia. Niskie poczucie wartości często skłania młodego człowieka do takiego stylu zabawy. Gdybym zapytał ich o wiarę z pewnością wielu odpowiedziałoby, że są wierzący a to co czynią przecież nie jest niczym złym. I tutaj mamy podstawowy problem rozumienia swojej moralności, która odrzuca obiektywizm na rzecz subiektywizmu hołdującemu temu co przyjemne, co nie wymaga mojej odpowiedzialności przed nikim, nawet przed samym sobą.

Czy dzisiaj jeszcze istnieje grzech? Stawiam to pytanie znając odpowiedź – grzech istnieje i będzie istniał do końca świata. Słowa Chrystusa „kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony” nie pozostawiają wątpliwości co do istnienia grzechu, gdyż użyte w tym pouczeniu słowo „wytrwanie”  zostało użyte jako przeciwstawienie się złu, którego doświadcza człowiek, przez całe swoje ziemskie życie. Tymczasem bardzo wielu katolików pozbywa się świadomości grzechu. Dla wielu grzechu po prostu nie ma. Rugujemy z naszego życia pojęcie grzechu jako przekroczenia Przykazania Bożego. Przykazania nie są rzeczywistym wymogiem moralnym tylko czymś archaicznym podobnym do Kodeksu Hammurabiego, odnoszącym się do zamierzchłych czasów. Zapominamy o tym, że Dekalog to wymagania moralne dla ludzi każdego czasu. Tak więc każde przykazanie należy przestrzegać i nie ma żadnych „zwolnień” z tego obowiązku. Toteż nie cudzołóż znaczy panuj nad swoją seksualnością i korzystaj z niej w związku zwanym małżeństwem, świętuj dzień święty w łączności z Bogiem, nie kradnij tak gołymi rękami jak i przy pomocy komputera, szanuj rodziców okazując im potrzebną opiekę i uwagę, nie zabijaj siebie i drugiego nie tylko fizycznie ale też i duchowo chociażby przez zły przykład. I można by w ten sposób prześledzić  cały Dekalog. Korzystamy wprawdzie ze sakramentu pokuty, ale nie wyznajemy szczerze naszych grzechów z powodu naszych spekulacji czy coś jest grzechem czy nie i najczęściej redukujemy liczbę grzechów, aby na spowiedzi to dobrze wyglądało. Wielu katolików traktuje spowiedź tylko jako formalność, by uzyskać jakiś podpis. Zapominamy o tym, że Bóg zna nasze grzechy i domaga się uczciwego ich wyznania, żalu za nie i autentycznego nawrócenia. Ten ostatni wymóg jest raczej pomijany w naszym życie, gdyż uważamy, że nie można porzucić czegoś co się lubi a lubi chociażby się kraść, przeklinać, obmawiać, oglądać pornografię, nadużywać alkoholu, oddawać się hazardowi itd. Katolik powinien stanowczo przeciwstawiać się złu i wysiłek jaki ponosi celem poprawy swojego życia moralnego jest normalną postawą człowieka wierzącego. Trzeba się zastanowić nad swoim wysiłkiem w ramach realizacji postanowienia poprawy. Doskonale wiemy, że samo nic się nie zrobi, nawet w dziedzinie moralności. Trzeba nieraz wielkie determinacji, by pokonać zło czy pokusę do grzechu a jej owocem będzie możliwość prawdziwego stwierdzenia: może nie jestem doskonały, ale nie popełniam grzechów ciężkich.

Zastanowiła mnie informacja o proponowanych karach dla posłów w formie obniżenia uposażenia za zachowanie nie licujące z pełnioną funkcją posła. Partie opozycyjne jednym chórem sprzeciwiają takiemu projektowi tłumacząc to kolejną próbą kneblowania im ust przez partię rządzącą. Rozumiem spór polityczny i taki powinien się toczyć dla zdrowia rządzących, ale godne zachowanie posła jest elementarnym wymogiem wynikającym z mandatu. Poseł, który narusza swoim zachowaniem powagę swojego urzędu powinien zostać pozbawiony mandatu a nie karany jakimiś karami. Niestety, wielu posłów traktuje swoje wybraństwo jako okazję do zaprezentowania się jako swawolny pan, który może dla osiąganie swoich celów posłużyć się wszystkim, nawet chamstwem. Poseł ma być wzorem zachowań i dyscypliny prawnej. Jeżeli kogoś to nie interesuje niech nie startuje w wyborach i tym samym nie przynosi wstydu społeczeństwu, w tym i mnie, gdyż każdy poseł, obojętnie z jakiej opcji powinien być szanowany ze względu na wybór dokonany w naszej Ojczyźnie, w naszym wspólnym domu. Powinnością posła jest również działanie dla dobra Narodu, posługując się obiektywnymi kryteriami chociaż czasami odmiennymi metodami. Poseł powinien działać jak kiedyś pisał Ks. Piotr Skarga „…swoich  pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie…”. Dodam i godnie.

Kilka dni temu zaobserwowałem w naszym kościele grupkę uczniów w wieku gimnazjalnym i nic w tym nie byłoby nadzwyczajnego, gdyby nie to, że dwie lub trzy osoby spokojnie konsumowały lody. Raczej byli to katolicy skoro kilkoro nawet uklęknęło w ławce. Ktoś powie – przecież nic takiego się nie stało, musieli dojeść lody, bo by się roztopiły. Moim zdaniem stało się już coś bardzo niedobrego a ten przypadek to potwierdza. Zatraciliśmy poczucie sacrum czyli szacunku dla miejsc świętych a tym samym i dla Pana Boga. Świątynia symbolizuje obecność Boga, któremu należy się szacunek od każdego, niezależnie od jego wiary lub niewiary. Młodzi ludzie żyjący w poczuciu dostatku i niczym nie skrępowanej wolności coraz częściej naruszają sacrum, gdyż nie są wychowywani do szacunku wobec rzeczy czy miejsc z tym związanych. Przykładów można by mnożyć wiele. Przykładowo spójrzmy na obecność dzieci w kościele, które przychodzą ze swoimi rodzicami. Wiele z nich zachowuje się bardzo ładnie co świadczy o wychowywaniu do traktowania tego miejsca trochę inaczej niż własny dom czy szkołę. Natomiast jest spora grupa rodziców, którzy pozwalają dziecku na zabawę w kościele (głośne bieganie, wylegiwanie się na posadzce lub stopniach ołtarza, posługiwanie się zabawkami, picie soczków itd.). Ktoś znowu powie – niech ksiądz nie przesadza, przecież to dziecko. Odpowiadam, tak to jest dziecko i właśnie dlatego należy je wprowadzać w poczucie sacrum, ono musi przyjmować fakt, że kościół to wyjątkowe miejsce, gdzie zachowujemy się inaczej niż w domu. Poza tym rodzice powinni kierować się kulturą, która mówi że nie wolno komuś przeszkadzać w modlitwie czy skupieniu. Wielu też, niestety i dorosłych żuje w kościele gumę a kiedy mu się znudzi to dyskretnie pozostawia ją na posadzce lub podlepia pod ławką. Jeżeli już guma pomaga tobie w modlitwie to zgoda na przeżuwanie, lecz później zawiń ją w chusteczkę i utylizuj we własnym domu. Może wystarczy tych przykładów i proszę wszystkich niezależnie od wieku i płci – szanujmy sacrum tak w Dębicy jak i na całym świecie.