Coraz częściej młodzi ludzie kwestionują instytucję Kościoła, twierdząc, że mimo to są osobami wierzącymi. Odrzucanie Kościoła to również jakaś rezygnacja z udziału w życiu tej wspólnoty a także rezygnacja z bycia katolikiem. Wiara katolicka wiąże się przede wszystkim z obowiązkami moralnymi wynikającymi ze źródła wiary jakim jest Biblia czyli Boże Objawienie. Kościół to wspólnota przekazująca depozyt wiary czerpiący treści z Objawienia. Odrzucenie Kościoła to odrzucenie Syna Bożego Chrystusa, ponieważ to On założył Kościół  i to jest zapisane na kartach Ewangelii. Z moich obserwacji wynika, że odrzucanie Kościoła wiąże się z bałaganem moralnym w życiu młodego człowieka a także z brakiem wiedzy o Kościele ograniczającej się tylko do nagłaśnianych grzechów kilkunastu duchownych, zapominając że grzeszą też świeccy wierni.