Jubileusze bardzo mocno rozpowszechniły się w naszych czasach. Jubileuszem nazywamy niemal każdą rocznicę jakiegoś wydarzenia. W biblii co 7 lat obchodzono tzw. rok szabasowy a po siedmiu cyklach (7x7=49) był rok 50, który nazywano rokiem świętym lub rokiem jubileuszowym. I tak ta liczba i jej wielokrotność stały się podstawą obchodzenia jubileuszy. W Kościele utrwaliła się tradycja jubileuszy będących wielokrotnością liczby 25, chociaż w obecnej kulturze spotykamy się z pojęciem jubileuszu będącego wielokrotnością liczby 5. Tyle dywagacji o jubileuszach a teraz chciałem zwrócić uwagę na wielki jubileusz religijny jaki jest 100-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej w Zawadzie. Czym jest ten Jubileusz? Czy tylko jakąś zewnętrzną fetą? Otóż jest to wydarzenie natury religijnej mające nam wszystkim przypomnieć o działaniu Boga w niepozornym miejscu jakim jest maleńka   Zawada. Bóg, zresztą możemy już to zauważyć na kartach Biblii, działa bardzo niepozornie. Nawet Narodziny Zbawiciela dokonały się w cichości  groty betlejemskiej. I tak pozostało do dziś. Nie słyszałem, aby jakieś objawienia czy szczególne łaski dokonywały się we wspaniałej Bazylice św. Piotra, natomiast słyszałem o nieznanej Fatimie, o ukrytych w skałach monastyrach a pustyni Judzkiej, o Odporyszowie gdzie często bywałem jako młody człowiek i wiem co dzieje się w Zawadzie, tej naszej koło Dębicy. Tam działa Bóg poprzez Maryję, której obecność przypomina cudowny i piękny wizerunek. O dawna ludzie byli przekonani o nadzwyczajny działaniu Boga i szli tam, by prosić o potrzebne łaski. Mądry proboszcz Ks. Władysław Kopernicki zwrócił się z prośbą do biskupa o ukoronowanie tego wizerunku, po to, by jeszcze bardziej przyciągał ludzi do Boga. Koronacja to gest podkreślający znaczenie obrazu i miejsca gdzie się on znajduje. Przez ten fakt wierni dostają czytelny znak wiary w którym dostrzegają działanie Boga. Maryja Zawadzka jest nieustannie na służbie Boga w trosce o lud ziemi dębickiej. Wszyscy o tym wiemy i dlatego obchodzony Jubileusz ma być wyrazem wdzięczności Bogu za dar Maryi a także czasem otrzymywania szczególnych łask jubileuszowych. Pielgrzymujmy więc do Zawady z radością w dniach jubileuszowych, a szczególnie bądźmy obecni na centralnym dziękczynieniu 13 września o godz. 11.00. Nie lękajmy się zarazy, a mądrze pielgrzymując dajmy wyraz naszej wierze i przywiązania do Matki Bożej w Zawadzie.