Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Wielokrotnie słyszeliśmy, że Uroczystość Bożego Ciała wraz z procesją ulicami miasta jest manifestacją naszej wiary w obecność Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina. Korzenie tego kultu sięgają połowy wieku XIII i soboru laterańskiego IV (1215). Wierni Kościoła domagali się zewnętrznego kultu poświęconego realnej obecności Chrystusa. Do tego dołączyły się objawienia św. Julianny, które ona interpretowała jako brak osobnej uroczystości w Kościele dotyczącej eucharystycznej obecności. Ta uroczystość jest bardzo ważna z punktu widzenia naszej wiary. Jeżeli uznajemy tę tajemniczą obecność Jezusa Chrystusa to naszym obowiązkiem jest ukazywanie tej wiary publicznie. Publicznym wyznaniem wiary jest również pobożne uczestnictwo we Mszy św. i godne przyjęcie Komunii św. Dzisiaj często słyszymy, że wiara to jedynie obręb kościoła (tak słyszałem z ust kandydata na prezydenta), krzyż zakłóca przestrzeń publiczną a Najświętszy Sakrament to religijne kuriozum, którego człowiekowi oświeconemu wypada się wystrzegać. Dlatego publiczne pójście za Najświętszym Sakramentem, oddanie należnej czci i bronienie tej świętości jest obowiązkiem katolika. Jeżeli wstydzisz się wziąć udział w procesji to znaczy, że twoja wiara jest słaba lub jej wcale nie posiadasz. Kościół jest stróżem sakramentów w tym tego największego – Eucharystii. Ostatnio pojawiają się szczególni czciciele Pana Jezusa, którzy próbują wskazywać kapłanom co mają robić z Eucharystycznymi postaciami. Kościół już dawno wypracował szacunek dla Eucharystii i w tej materii nie ma czego szukać. Czasami słyszę jak to bardzo Kościół w Polsce jest zacofany bo nie udziela komunii na rękę. Otóż śpieszę z wyjaśnieniem: są dwie formy przyjmowania Komunii św. – do ust i na rękę. I jedna i druga wymaga pewnej liturgicznej postawy. Pierwsza forma jest mocno zakorzeniona w tradycji, kulturze, praktyczności i dostojeństwie, a w czasie epidemii jest najbardziej higieniczna. Druga forma też jest dobra, ale wymaga więcej uwagi co do sposobu przyjmowania, trudniejsza dla osób starszych i raczej mniej higieniczna ze względu na styczność ręki z wieloma przedmiotami.