Zmartwychwstał Pan. Alleluja! Tym pozdrowieniem zwracamy się do Was Drodzy Parafianie. To pozdrowienie w obecnym czasie jest szczególnie wymowne i niesie z sobą duchową moc, której tak bardzo nam potrzeba. Życzymy, by te wyjątkowe święta umocniły Waszą wiarę opartą na autentycznym przekonaniu o Zmartwychwstałym Panu, który prowadzi nas ku zbawieniu, chociaż nieraz trudną drogą. Niech nie braknie prawdziwej miłości opartej na przebaczeniu i umiejętności dawania siebie drugiemu człowiekowi. Niech w waszych rodzinach gości Chrystusowy pokój i nadzieja, że to wszystko przeminie a my staniemy się mocniejsi i gotowi do życia zgodnego z wolą Zmartwychwstałego Zbawiciela a naszego Pana. 


Izolacja związana z epidemią niesie, wbrew pozorom wiele niebezpieczeństw. Ciągłe przebywania w jednym miejscu rodzi napięcia, stres czy frustracje. Okazuje się jak wiele braków w osobowości każdego z nas utrudnia nam w codziennym przebywaniu ze sobą. Okazuje się, że nawet kochający się małżonkowie tracą cierpliwość względem siebie i dom zamienia siew miejsce nie do zniesienia. W jaki sposób to zmienić? Wielu psychologów zajmuje się tym problemem, ale przecież ze swoją usługą docierają do niewielu. Dlatego zwracam uwagę na rolę wiary, która nie jest tylko uznaniem Absolutu jakim jest Bóg, lecz również stylem życia zgodnego z Bożymi wymaganiami. One ułatwiają nam, kształtowanie osobowości w taki sposób, abyśmy się nie pozabijali lecz kochali miłością ofiarną i bezinteresowną.FARA DĘBICKA - wersja do druku