Wizytacja kanoniczna powinna wzbudzać w każdym z nas refleksję nad kondycją wspólnoty parafialnej jaką jest parafia. Praktycznie najbardziej angażuje ona proboszcza nie tylko z powodu bezpośredniej odpowiedzialności za stan parafii przed biskupem diecezjalnym lecz również z racji organizacji tego wydarzenia i jakiegoś niepokoju – jak ona przebiegnie, czy stworzymy atmosferę zainteresowania spotkaniami, jaką pokażemy postawę wobec biskupa, czym się będziemy z nim dzielić, czy wreszcie będziemy obecni zwłaszcza na niedzielnych spotkaniach i zasłuchani w e wskazówki biskupa naszego pasterza. Ponawiam także prośbę, by nasze uczestnictwo we mszach było pełne, czyli byśmy mogli przyjąć Jezusa w Komunii Świętej. To jest świadectwo naszej wiary i owoc przynależności do wspólnoty parafialnej. Proszę również, poszczególne stany, aby przybyły na spotkania z biskupem wg podanego programu.