Czym jest Kościół? Stawiam to pytanie, ponieważ obecne pokolenie katolików już nie bardzo wie czym jest Kościół i łatwo ulega wpływom rozmaitych ludzi, którzy nie rozumiejąc jego istoty wygłaszają błędne zdania. Pytając dzisiaj młodego człowieka o Kościół to zwykle usłyszymy mniej więcej taką odpowiedź: „aha, Kościół to budynek z wieżą w naszym mieście”; „to papież, i księża”; „aaa, to parafia, gdzie proboszcz wydaje lub nie wydaje jakieś papiery”; „to ciemnogród, gdzie księża wykorzystują seksualnie i materialnie ludzi” a gdybym sięgnął do sieciowych hejtów, byłoby tego sporo. To świadczy o braku zrozumienie Kościoła jako wspólnoty wiary, która ma wymiar duchowy, mimo korzystania ze środków materialnych. Młodzi nie mając właściwego klimatu wzrastania łatwo przenoszą na Kościół instytucjonalne implikacje, które zrównują wspólnotę wiary, nazywaną przez św. Pawła „mistycznym ciałem Chrystusa” z każdą inna instytucją. Owszem, wymiar instytucjonalny jest ważny i widoczny, ale to nie jest istota Kościoła. Kościół nie musi mieć niczego materialnego i będzie istniał, gdyż materią jego zainteresowania jest człowiek w wymiarze duchowym, zmierzający w sensownym życiu do zbawienia czyli szczęśliwego życia w wieczności. Papież Franciszek próbuje to właśnie wyakcentować i zwłaszcza do młodych, gdy kieruje zaproszenie do przeżywania wspólnoty wiary. Światowe Dni Młodzieży pragną pomóc młodym katolikom znaleźć swoje miejsce w Kościele autentycznie Chrystusowym, tym mistycznym, uduchowionym chociaż osadzonym na tej ziemi.