Kolejna niedziela synodalna ma nam uświadomić nie tylko dany problem naszego życia religijnego lecz również i to, że jako wspólnota mamy czuć się odpowiedzialni za kondycję duchową tejże wspólnoty. Bardzo często wspólnotę Kościoła traktujemy jako obce ciało w swoim życiu, a tymczasem już od chwili chrztu zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła i mamy budować jej siłę duchową własną duchowością. Powstaje więc pytanie: jaką posiadamy duchowość? Czy rzeczywiście wyrasta ona z wiary w Jezusa Chrystusa jedynego Zbawiciela człowieka? Prace synodalne dają okazję do angażowania się w refleksję nad stanem naszej wspólnoty i wypracowania sposobów głoszenia orędzia o zbawieniu kolejnym pokoleniom.