Wychowanie integralne obejmuje wszystkie istotne potrzeby człowieka. Do nich należy wychowanie duchowe, które dla ludzi wierzących czerpie treści z religii, gdyż ona odpowiada na te kwestie, z którymi nie radzi sobie żadna dyscyplina wiedzy czy kultury. Dzieci i młodzież rozpoczynają kolejny rok edukacji. To, jak go wykorzystają zależy w dużej mierze od rodziców – ich zainteresowania postępami dziecka, wytyczeniem priorytetów dla dziecka, wreszcie zainteresowanie problemami dziecka i dawanie prawdziwych odpowiedzi. Od Was Szanowni Rodzice zależy również i to czy dziecko będzie wzrastało w wierze – jak to przyrzekaliście Bogu - czy też w bardzo krótkim czasie zasilą szeregi ludzi gardzących Bogiem.