Zastanowiła mnie informacja o proponowanych karach dla posłów w formie obniżenia uposażenia za zachowanie nie licujące z pełnioną funkcją posła. Partie opozycyjne jednym chórem sprzeciwiają takiemu projektowi tłumacząc to kolejną próbą kneblowania im ust przez partię rządzącą. Rozumiem spór polityczny i taki powinien się toczyć dla zdrowia rządzących, ale godne zachowanie posła jest elementarnym wymogiem wynikającym z mandatu. Poseł, który narusza swoim zachowaniem powagę swojego urzędu powinien zostać pozbawiony mandatu a nie karany jakimiś karami. Niestety, wielu posłów traktuje swoje wybraństwo jako okazję do zaprezentowania się jako swawolny pan, który może dla osiąganie swoich celów posłużyć się wszystkim, nawet chamstwem. Poseł ma być wzorem zachowań i dyscypliny prawnej. Jeżeli kogoś to nie interesuje niech nie startuje w wyborach i tym samym nie przynosi wstydu społeczeństwu, w tym i mnie, gdyż każdy poseł, obojętnie z jakiej opcji powinien być szanowany ze względu na wybór dokonany w naszej Ojczyźnie, w naszym wspólnym domu. Powinnością posła jest również działanie dla dobra Narodu, posługując się obiektywnymi kryteriami chociaż czasami odmiennymi metodami. Poseł powinien działać jak kiedyś pisał Ks. Piotr Skarga „…swoich  pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie…”. Dodam i godnie.