Rozpoczyna się V Synod Diecezji Tarnowskiej, który ma wypracować sposób działania Kościoła w Diecezji Tarnowskiej. Synod diecezjalny nie zajmuje się doktryną czy moralnością, ale sprawami duszpasterskimi oraz pewnego rodzaju dyscypliną o której nie mówi Prawo Kanoniczne. Rzeczywistość zmienia się tak szybko, że pewne formy duszpasterskie już nie wystarczają lub są po prostu archaiczne. W Synodzie bierze udział szeroka rzesza wiernych, których głos i oczekiwania – moim zdaniem – są najważniejsze. Jeżeli dzisiaj młodzi dystansują się wobec Kościoła, to niech powiedzą szczerze dlaczego, co ich odpycha, w czym widzą trudności czy wreszcie czego oczekują. Życie rodzinne nastręcza coraz większych trudności i dlatego należy je zdiagnozować i zastosować takie środki, by rzeczywiście były miejscem uświęcania swojego życia wg Ewangelii. Pewnej oceny i korekty wymaga też posługa i życie kapłanów, przewodników w wierze, aby pociągali ludzi do Boga a nie byli powodem zgorszenia czy odejścia od wiary. To są sprawy, którymi będzie zajmował się Synod. Czy będzie on owocny to zależy tylko i wyłącznie od nas, naszego zaangażowania, otwartości i szczerości. Dziękuję wszystkim członkom Parafialnego Zespołu Synodalnego za włączenie się w prace synodalne. Będą one wymagały poświęcania trochę swojego czasu na przedyskutowanie czy przedstawienie problemów. Wszystkich parafian proszę o przekazywanie swoich uwag czy propozycji członkom zespołu synodalnego (lista członków została podana trzy tygodnie temu) lub bezpośrednio w kancelarii – osobiście lub mailowo.