Co to jest Komunia Święta? Stawiam to pytanie, zdając sobie sprawę z zaskoczenia wielu moich parafian: jak to proboszcz tego nie wie? Pewno wiem, chociaż wydaje mi się, że ten tajemniczy pokarm dany nam na życie wieczne ciągle ukazuje nowe obszary tego niezwykłego zjednoczenia z Bogiem. I właściwie tutaj jest źródło postawionego pytania: co to jest Komunia Święta? Wielu wierzących posiada świadomość tego wielkiego daru. Z podziwem i uznaniem obserwuję życie eucharystyczne sporej grupy parafian. Niemal codziennie przyjmują Komunię Świętą a czynią to z wielkim namaszczeniem i nie wyobrażają sobie dnia bez takiego spotkania z Chrystusem. Nie wszyscy mają możliwość codziennej obecności w kościele, toteż równie głęboko przeżywają przyjęcie Komunii podczas niedzielnej Eucharystii. Życie eucharystyczne jest drogą wierzącego katolika i ta świadomość powinna być motywacją do częstego przyjmowania Komunii Świętej. Niestety jest spora grupa wierzących, którzy Komunię Świętą traktują bardzo formalnie. Przecież wypada być do Komunii na pogrzebie czy ślubie no i raz do roku bo tak każe Kościół, toteż błyskawiczna spowiedź (podobno jest to potrzebne) i spożycie Komunii Świętej załatwia sprawę. Przyjęcie Komunii to nie spożycie, tak jak spożywamy posiłek, ale jest to moment duchowego zjednoczenia z Chrystusem. Mam mieć świadomość tajemniczej obecności Boga i muszę tę chwilę odpowiednio przeżyć. Tak więc najpierw przygotowanie czyli sprawdzenie stanu duszy, następnie wzbudzenie pragnienia przyjęcia, później powitanie czyli wyzwolenie duchowej radości i wreszcie pójście w codzienne życie umocnieni duchowo, by czynić dobro. Tak powinno wyglądać nasze spotkanie a Chrystusem w Komunii Świętej. Jak to jest w naszej praktyce sami dobrze wiemy i zróbmy wszystko, by poważnie traktować dar Eucharystii, abyśmy kiedyś nie byli winni Ciała i Krwi Pańskiej.