Myśli na niedzielę

Wcielenie zmieniło sposób komunikacji Boga z człowiekiem: Ten, który dotąd przemawiał z zewnątrz ludzkości teraz mówi do nas w Synu czyli wewnątrz ludzkości. Czy potrafimy słyszeć to co do nas mówi?

Jeśli i my, podobnie jak Jan Chrzciciel, chcemy być świadkami zbawienia, musimy pragnąć, go tak jak pragnęli prorocy, znać je i smakować jego bogactwa. Musimy jednak przede wszystkim poznać źródło z którego ono pochodzi: Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela.

Uznanie Jezusa Synem Bożym jest początkiem oraz fundamentem Ewangelii. Jest to skała na której opiera się chrześcijaństwo. A co jest skałą twojego życia?

Chrześcijanin żyje nie tylko oczekiwaniem na Chrystusa, ale również  w zjednoczeniu z Chrystusem, to znaczy posiadając to czego się oczekuje. To przypomina czas Adwentu.

Nasze życie odbywa się w dwóch czasach. Pierwszy to życie ziemskie w którym spotykamy Chrystusa jago „dobrego pasterza”. Decyzja czy pójść za Nim należy do nas. Nadejdzie jednak moment, Kidy przekroczymy próg wieczności i tam będzie nowa faza naszego życia, w którym spotkamy Chrystusa, ale już jako sędziego. Wtedy decyzja już nie będzie należała do nas i nie będzie czasu na dyskusje i obronę. Pomyśl o tym już dziś.