Myśli na niedzielę

Nasze życie odbywa się w dwóch czasach. Pierwszy to życie ziemskie w którym spotykamy Chrystusa jago „dobrego pasterza”. Decyzja czy pójść za Nim należy do nas. Nadejdzie jednak moment, Kidy przekroczymy próg wieczności i tam będzie nowa faza naszego życia, w którym spotkamy Chrystusa, ale już jako sędziego. Wtedy decyzja już nie będzie należała do nas i nie będzie czasu na dyskusje i obronę. Pomyśl o tym już dziś.

Czy zastanowiłeś się kiedykolwiek i poważnie nad swoimi talentami? Nawet jeden talent jest ważny tak samo jak pięć, trzeba tylko go rozwinąć tak by się zbawić.

Co oznacza czuwanie o którym z takim naciskiem mówi Ewangelia? Mamy myśleć o życiu, o tym jak je wypełnić czymś konkretnym. Oznacza ono , że mamy nieustannie działać z w wolą Bożą. Symbol zapalonej lampy  to znak życia w dobrym świetle, ukazującym właściwą drogę.

Nauczyciel ewangeliczny musi być nauczycielem pokornym. W odróżnieniu od wszystkich innych mistrzów musi być świadom, że im mniej będzie nauczał ze swego, a stawał się heroldem jedynego Mistrza, tym lepszym stanie się nauczycielem.

Wciąż na nowo musimy odkrywać to czego uczy nas Ewangelia, że miłość Boga jest najpewniejszym fundamentem miłości i szacunku dla drugiego człowieka.