Myśli na niedzielę

Dekalog jest dla człowieka, a nie przeciwko niemu; nie chce krępować czy ograniczać jego wolności, ale raczej ja wyzwolić. Gdy czegoś zabrania, nie czyni to z jakiegoś niezrozumiałego Bożego kaprysu, ale dlatego, kompromituje to przede wszystkim samego człowieka oraz utrudnia mu relacje z innymi i w konsekwencji bycia autentycznym człowiekiem.

Co mamy czynić wobec cierpienia naszego i innych? Psalm responsoryjny dał nam możliwość wysłuchania wspaniałego wyznania człowieka takiego jak my: Ufałem nawet gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku. Wierzyć mimo cierpienia. Jest to najpiękniejszy dowód ufności wobec Boga.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – te słowa oznaczają uregulowanie naszych spraw według Bożej sprawiedliwości, zaprzestanie wykorzystywania bliźnich, naprawienie wyrządzonych krzywd, bez łudzenia się, że można znaleźć zbawienie w innych rzeczach, omijając przeszkodę, dając pieniądze na jałmużnę oraz na cele dobroczynne.

„Nie możemy nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę”.

Z orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2018

Jezus leczy chorych i zarazem głosi królestwo; rozmnaża chleb materialny i obiecuje chleb z nieba. Mówiąc współczesnym językiem promuje ewangelizując i ewangelizuje promując. Czynić to co czynił Chrystus nie potrafimy, ale idąc Jego wzorem spróbujmy to czynić w swoim środowisku po prostu rzeczywiście żyjąc ewangelicznie.