Myśli na niedzielę

Kościół świętuje tajemnicę Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ukazując kolejny raz pokorę Boga jak również wielkość tej małej wspólnoty jaką jest rodzina. Rodzina nie jest ludzkim wymysłem lecz zamysłem samego Boga.

Wcielenie zmieniło sposób komunikacji Boga z człowiekiem: Ten, który dotąd przemawiał z zewnątrz ludzkości teraz mówi do nas w Synu czyli wewnątrz ludzkości. Czy potrafimy słyszeć to co do nas mówi?

Jeśli i my, podobnie jak Jan Chrzciciel, chcemy być świadkami zbawienia, musimy pragnąć, go tak jak pragnęli prorocy, znać je i smakować jego bogactwa. Musimy jednak przede wszystkim poznać źródło z którego ono pochodzi: Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela.

Uznanie Jezusa Synem Bożym jest początkiem oraz fundamentem Ewangelii. Jest to skała na której opiera się chrześcijaństwo. A co jest skałą twojego życia?

Chrześcijanin żyje nie tylko oczekiwaniem na Chrystusa, ale również  w zjednoczeniu z Chrystusem, to znaczy posiadając to czego się oczekuje. To przypomina czas Adwentu.