Myśli na niedzielę

Droga, o której mówi Jezus jest ciasna nie z jakiegoś niezrozumiałego powodu, bądź z kaprysu Boga znajdującego przyjemność w czynieniu jej ciasną, ale na skutek grzechu. Przesmyk krzyża jest środkiem głoszonym przez Jezusa i przez Niego samego zastosowanym, żeby zawrócić ze złej drogi, zamienić bunt w posłuszeństwo i powrócić.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie powiadam wam, lecz rozłam. Te słowa przypominają nam, że skoro Jezus, gdy żył na tej ziemi, był przyczyną podziałów, to będzie również za każdym razem, kiedy Jego słowo jest głoszone „w Duchu i mocy” A to z powodu tego, że wobec Niego nie można pozostać neutralnym, ani też nie  można dwom panom służyć.

Ewangelia nie jest dobrą nowiną tylko dla intelektu, lecz również dla serca. Wyzwala nie tylko z ignorancji, ale również ze strachu, który tak często towarzyszy człowiekowi.

Jeśli będziemy szukać tego co w górze, czyli Jezusa Zmartwychwstałego, przekonamy się, że to nie przeszkodzi nam w szukaniu także chleba powszedniego i wszystkiego innego; a nawet działając spokojniej z nadzieją nieśmiertelności w sercu, z mniejszym egoizmem i mniejszą nerwowością będziemy mogli lepiej realizować rzeczy ziemskie.

Pewien święty, zapytany po wielu godzinach rozmyślań nad „Ojcze nasz”, w jakim jest punkcie, odparł, że nadal rozmyśla jeszcze nad pierwszym słowem. Cała modlitwa chrześcijańska nabiera światła od tego pierwszego słowa. A ty, przy którym jesteś słowie?