Myśli na niedzielę

Uczniem Chrystusa jest każdy, kto idzie za Nim i pełni wolę. Także jest nim ten kto świadczy o Chrystusie i mówi światu ki On jest. Czy w takim razie ja jestem uczniem Chrystusa?

Chrzest musi przestać być tylko rytem i powinien stać się tym, czym jest w Nowym Testamencie – stanem życia chrześcijan, ich środowiskiem życiowym, narodzinami, które maja być wzorem dla dalszego wzrostu.

Kościół świętuje tajemnicę Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ukazując kolejny raz pokorę Boga jak również wielkość tej małej wspólnoty jaką jest rodzina. Rodzina nie jest ludzkim wymysłem lecz zamysłem samego Boga.

Wcielenie zmieniło sposób komunikacji Boga z człowiekiem: Ten, który dotąd przemawiał z zewnątrz ludzkości teraz mówi do nas w Synu czyli wewnątrz ludzkości. Czy potrafimy słyszeć to co do nas mówi?

Jeśli i my, podobnie jak Jan Chrzciciel, chcemy być świadkami zbawienia, musimy pragnąć, go tak jak pragnęli prorocy, znać je i smakować jego bogactwa. Musimy jednak przede wszystkim poznać źródło z którego ono pochodzi: Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela.