Myśli na niedzielę

„Szczególna rzecz, co już wielokrotnie doświadczyłem, że kiedy mi jakaś przeszkoda nie dopuści uskutecznić przedsięwzięcia, to później okaże się, że właśnie tak było dobrze.”.

bł. Edmund Bojanowski

„Boże! Jak w każdym smutku pokrzepiasz mnie nadzieją rychłej pociechy, tak w dniu po-ciechy uzbrój mnie gotowością na wszelkie przygody, abym z Wola Twoją świętą zgadzać się umiał.”.

bł. Edmund Bojanowski

„Wychowanie dzieci u naszego ludu, nosząc na sobie przeważnie cechę religijną jest cią-głym naśladowaniem Świętej Rodziny. Całej pierwszej młodości dziecięcia stawia się za wzór jedyny Dzieciątko Jezus.”.

bł. Edmund Bojanowski

„Daj Boże, abyśmy nowy rok rozpoczęli i przepędzili ku naszemu zbawieniu i pomnożeniu chwały Bożej. … Boże! Udziel tylko świętego błogosławieństwa ludziom dobrej woli, a cuda Miłosierdzia Twego zakwitną wśród znękanej i cierpiącej ludzkości.”.

bł. Edmund Bojanowski

Czym ranne wstawanie i rychłe zasianie, tym wczesne wychowanie. Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Od wstępu zaczniemy a postęp się znajdzie. Instytucja ochron rzeczywiście mieści w sobie zaród odrodzenia społecznego i nosi charakter jednego z owych wielkich środków, których Bóg używa ku doskonaleniu rodzaju ludzkiego. Ochronka nazwana jest od chronienia, zachowywania, szanowania obyczajów rodzimych między maluczkimi.

bł. Edmund Bojanowski