Myśli na niedzielę

W nauczaniu Chrystusa możemy dostrzec dwie kategorie chrześcijan. Chrześcijan uważających, że nie mają sobie nic do zarzucenia, gdyż należą do Kościoła, chrzczą dzieci nawet dyskutują o religii. Są też chrześcijanie naprawdę żyjący swoją wiarą, modlący się, współpracujący w rozszerzaniu królestwa, starający się kochać braci.

Wiara setnika nas urzeka, gdyż jest nie tylko pokorna, ale i odważna. Taka wiara podoba się Jezusowi a jego uczeń nie może chować głowy w piasek.

Piotr jest głową kolegium apostolskiego; mówi i działa prawie zawsze w imieniu pozostałych. Dziś ponownie zwraca się uwagę na kolegialność biskupów sprawujących swój urząd. Oczekiwania od biskupów są uzasadnione gdyż patrzymy na nich jako na sukcesorów samych apostołów.

Trzy Osoby Boskie Łączy głęboka jedność – o wiele głębsza od jakiejkolwiek znanej nam lub wyobrażanej jedności. Trójca objawiona nam przez Jezusa nie burzy jedności Boga lecz ją wywyższa. Boga nie da się zrozumieć za pomocą naszych pojęć, chociażby naszego pojęcia jedności. W Bogu Trójca nie jest podziałem lecz bogactwem.

We wspólnocie apostolskiej wiara w Jezusa była budowana wokół pytania, którego nikt wprost nie stawiał, ale leżącego u podstaw wszystkiego: Kim jest i co robi dla nas Chrystus? Odpowiedź natychmiastowa oparta o doświadczenie uczniów jest taka: Chrystus zbawia!