Myśli na niedzielę

Kim jest Jezus? Nie musimy już szukać odpowiedzi, lecz przechodzimy od poszukiwania do Jego obecności. Historia ukazała Jego ludzkie oblicze a teraz staje się naszym towarzyszem w wierze i naszym pokarmem w Eucharystii.

Trójca Święta nie jest dla wiary chrześcijańskiej jakimś dodatkiem, lecz jest tajemnicą będącą źródłem wszystkich tajemnic wiary; to ona właśnie daje blask i głębię wszelkim chrześcijańskim twierdzeniom o Bogu.

Duch Święty jest obecny w Kościele zwłaszcza w sakramentach. On realizuje sakrament, pozwala go przyjmować, sprawia, że przystępujemy do nich duchowo a nie tylko materialnie, czyli przez widzialny znak.

Dzisiejsza liturgia nie jest pełnym smutku pożegnaniem Jezusa opuszczającego ziemię i powracającego do spokoju nieba, lecz jest to liturgia chwały i radości. Jeżeli odkryje się motyw tej chwały i radości, wówczas będzie się prawdziwie obchodziło tajemnicę tego dnia.

Dzisiaj szczególnie zwróć uwagę na Ducha Świętego do czego zaprasza sam Chrystus słowami: Pocieszycie, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.