Myśli na niedzielę

Lud Najświętszej Pannie, Matce wszelkiego życia i Pani świata z prostotą ducha płody ziemi porucza.

bł. Edmund Bojanowski

Nie mogąc być dzisiaj na Mszy opuściłem z wielkim żalem Komunię św. i tylko musiałem poprzestać na pomodleniu się i na duchowej Komunii św.”.

bł. Edmund Bojanowski

Ten sam Bóg, co z mułu ziemi daje wychodzić czystym kwiatkom, ten i duszom z grzechowych upadków daje się podnieść.”.

bł. Edmund Bojanowski

Niech święty pokój trwa zawsze pomiędzy Wami i w domu Waszym, i wszędzie gdziekolwiek Was Bóg powoła …”.

bł. Edmund Bojanowski

„Wychowanie jest więc zachowywaniem obyczajów rodzinnych – ma charakter zachowawczy tych zwyczajów, z których idą obyczaje.”.

bł. Edmund Bojanowski