Myśli na niedzielę

Kto jest dziś mądrym? Św. Paweł odpowiada na to pytanie: to człowiek duchowy, człowiek prowadzony przez Ducha Pańskiego, który uczy go przede wszystkim nie ulegać żądzom ciała.

Jezus, który przyszedł, by wszystkim rzeczom przywrócić pierwotną czystość, przywrócił też małżeństwu jego jedność a uczynił to przypominając pierwotny zamysł Boży: lecz od początku tak nie było …; wówczas jeden tylko mężczyzna był mężem jednej tylko kobiety, i to na zawsze.

Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie! Kto nie zadrży na dźwięk tych słów?  Prorok Amos napisał o Bogu, że jego mowa przypomina niekiedy ryk lwa, tak wielkim lękiem napawa. Jest to jeden z takich właśnie przypadków i dlatego zastanówmy się nad zgorszeniem.

Ewangelia nie została napisana po to tylko, aby przypominać minione wydarzenia, lecz żeby nią żyć. Oznacza to, że i my musimy przeżyć teraz ten ewangeliczny epizod, tak jakby mówił o nas i do nas. Przeczytaj więc jeszcze raz dzisiejszą Ewangelię i zastanów się.

Mesjasz pokorny i ukrzyżowany wywrócił do góry nogami wszystkie ludzkie plany zbawienia i dzięki błogosławieństwom objawił nową skalę wartości, całkowicie inną od skali świata, który wciąż czyni naszą egzystencję nieszczęśliwą.