Myśli na niedzielę

„Wychowanie jest więc zachowywaniem obyczajów rodzinnych – ma charakter zachowawczy tych zwyczajów, z których idą obyczaje.”.

bł. Edmund Bojanowski

„Szczególna rzecz, co już wielokrotnie doświadczyłem, że kiedy mi jakaś przeszkoda nie dopuści uskutecznić przedsięwzięcia, to później okaże się, że właśnie tak było dobrze.”.

bł. Edmund Bojanowski

„Daj Boże, abyśmy nowy rok rozpoczęli i przepędzili ku naszemu zbawieniu i pomnożeniu chwały Bożej. … Boże! Udziel tylko świętego błogosławieństwa ludziom dobrej woli, a cuda Miłosierdzia Twego zakwitną wśród znękanej i cierpiącej ludzkości.”.

bł. Edmund Bojanowski

„Boże! Jak w każdym smutku pokrzepiasz mnie nadzieją rychłej pociechy, tak w dniu po-ciechy uzbrój mnie gotowością na wszelkie przygody, abym z Wola Twoją świętą zgadzać się umiał.”.

bł. Edmund Bojanowski

„Wychowanie dzieci u naszego ludu, nosząc na sobie przeważnie cechę religijną jest cią-głym naśladowaniem Świętej Rodziny. Całej pierwszej młodości dziecięcia stawia się za wzór jedyny Dzieciątko Jezus.”.

bł. Edmund Bojanowski