Myśli na niedzielę

Pójść za Chrystusem oznacza pójście każdego z nas za nim. To nie jest wyłączne zaproszenie do kapłaństwa lecz uniwersalne zaproszenie skierowane do każdego, człowieka, który poprzez wiarę nadaje sens każdemu swojemu wysiłkowi tak prozaicznemu jak i wyjątkowemu, po to, by szczęśliwie przeżyć krótki czas na tej ziemi.

Prorok dzisiejszy to prorok miłości. Do tego trudnego zadania wzywa nas w każdą niedzielę Eucharystia, która sprawujemy. Najważniejszym zadaniem chrześcijańskiego proroka jest przekazywanie ludziom, a zwłaszcza grzesznikom, że Bóg ich kocha.

Słowa Jezusa spełniają się za każdym razem, gdy ktoś słucha je i wypełnia. My także jesteśmy posłani, aby głosić ubogim Dobrą Nowinę.

Co oznacza zaproszenie Jezusa do własnego małżeństwa? Oznacza uznanie, że małżeństwo nie jest prywatną sprawą mężczyzny i kobiety, gdzie religia przy ślubie potrzebna jest do zewnętrznego splendoru, lecz powołaniem, wezwaniem do realizowania w określony sposób życia małżeńskiego i rodzinnego.

Chrzest dla wielu z nas stał się faktem, którego niestety nie rozumiemy. Z jednej strony mówimy  tak jestem ochrzczony, ale z drugiej strony nic z tego faktu nie wynika, i żyjemy jak poganie. Tymczasem i na nas powinny spełniać się słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Które? Poszukaj!