Myśli na niedzielę

Zrozumieć Trójcę Przenajświętszą jest to pokonać swój wymiar a jest to niemożliwe stąd pozostajemy w uwielbieniu i próbujemy odkryć choć trochę tajemnicy wzajemnego przenikania się Bożych Osób.

Kościół żyje sakramentami, ale musimy uświadomić sobie prawdę o Duchu Świętym działającym właśnie w każdym sakramencie. Poddanie się działaniu Ducha Świętego gwarantuje owocność sakramentów, które nie są magią lecz miejscem szczególnego spotkania z Bogiem dzięki mocy Ducha Świętego.

Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, utwierdź naszą nadzieję, że my członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Przykazanie nowe, aby mogło być znakiem dla świata, potrzebuje wspólnoty, jak Eucharystia potrzebuje chleba, a światło ekranu, na którym mogłoby się odbić. Tylko wspólnota jest wiarygodna; nawet miłośc nie jest wiarygodna, kiedy jest przeżywana prywatnie, indywidualnie.

Żyjemy w coraz bardziej zamkniętym świecie. To prawda, że współczesny człowiek przekroczył wiele barier, ale to wszystko dzieje się w ściśle określonej sferze poznania zmysłowego. Spojrzenie poza to poznanie jest trudne dla wielu. Tymczasem jest inny bogatszy świat, który ukazuje nam Chrystus.