Myśli na niedzielę

Nawróćcie się, wybierzcie komu chcecie służyć jako jedynemu panu waszego życia; nie łudźcie się, że macie jeszcze czas. Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Oto teraz czas właściwy, oto teraz czas zbawienia.

Przypowieści o miłosierdziu są skierowane do wszystkich; wszyscy muszą pokutować za grzechy i dlatego też wszyscy maja tę nadzwyczajną możliwość uwieńczenia Bożej nadziei.

Wyrzeczenie się wszystkiego dla Jezusa oznacza nieprzedkładanie ponad Niego niczego. I to jest mądrość chrześcijańska, która stawiając Jezusa ponad wszystko, uczy również, by troszczyć się o inne wartości takie jak rodzina, praca, zaangażowanie społeczne, polityczne, kulturalne.

Aby odkryć, czym jest prawdziwa pokora, trzeba jak zawsze zapytać o to Jezusa. On mówi: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Ta Jezusowa wypowiedź zaskakuje nas, powinna nas zaskoczyć a w całej Ewangelii znajdziemy wyczerpujące wyjaśnienie.

Ewangelia ukazuje nam dwie kategorie chrześcijan. Chrześcijan uważających, że nie mają sobie nic do zarzucenia, gdyż należą do Kościoła, są ochrzczeni, chrzczą swoje dzieci i nawet czasami dyskutują o  Kościele a także chrześcijan naprawdę żyjących swoją wiarą, modlących się, współpracujących w miarę swoich możliwości w rozszerzaniu królestwa, starających się bezinteresownie kochać bliźnich.