Myśli na niedzielę

Kiedy odprawiam drogę krzyżową, przy dwunastej stacji doznaję głębokiego wzruszenia. Tu rozważam wszechmoc miłosierdzia  Bożego, które przeszło przez Serce Jezusa. W tej ranie otwartej Serca Jezusa zamykam całą biedną ludzkość … i poszczególne osoby, które kocham – ile razy odprawiam drogę krzyżową. Z tego źródła miłosierdzia wyszły te dwa promienie, to jest krew i woda, one swym ogromem łaski zalewają świat cały.

s. Faustyna (Dzienniczek)

Lud Najświętszej Pannie, Matce wszelkiego życia i Pani świata z prostotą ducha płody ziemi porucza.

bł. Edmund Bojanowski

Niech święty pokój trwa zawsze pomiędzy Wami i w domu Waszym, i wszędzie gdziekolwiek Was Bóg powoła …”.

bł. Edmund Bojanowski

Nie mogąc być dzisiaj na Mszy opuściłem z wielkim żalem Komunię św. i tylko musiałem poprzestać na pomodleniu się i na duchowej Komunii św.”.

bł. Edmund Bojanowski

Ten sam Bóg, co z mułu ziemi daje wychodzić czystym kwiatkom, ten i duszom z grzechowych upadków daje się podnieść.”.

bł. Edmund Bojanowski