Myśli na niedzielę

Znalezienie w Bogu niezachwianego oparcia, poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu nie lękamy się nawet śmierci, stanowi istotę wiary. Gdybyśmy mieli wiarę!

Nie ma sytuacji, której nie można by rozwiązać dzięki miłości bliźniego; ona nie wyklucza nawet walki z niesprawiedliwością. Jezus bowiem walczył i kochał.

Nawróćcie się, wybierzcie komu chcecie służyć jako jedynemu panu waszego życia; nie łudźcie się, że macie jeszcze czas. Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Oto teraz czas właściwy, oto teraz czas zbawienia.

Przypowieści o miłosierdziu są skierowane do wszystkich; wszyscy muszą pokutować za grzechy i dlatego też wszyscy maja tę nadzwyczajną możliwość uwieńczenia Bożej nadziei.

Wyrzeczenie się wszystkiego dla Jezusa oznacza nieprzedkładanie ponad Niego niczego. I to jest mądrość chrześcijańska, która stawiając Jezusa ponad wszystko, uczy również, by troszczyć się o inne wartości takie jak rodzina, praca, zaangażowanie społeczne, polityczne, kulturalne.