Myśli na niedzielę

Jezusa przyjęli ludzie mało znani: galilejscy rybacy, kobiety z ludu, biedacy ze wsi i miast, grzesznicy, ludzie z marginesu. Ci inni mądrzy tacy jak Nikodem i roztropni jak Szaweł z Tarsu – musieli przebyć daleką drogę zanim zrozumieli, że nie można polegać wyłącznie na własnych siłach, że trzeba się powierzyć Bogu i „dać się formować” przez Niego.

Aby dobrze przyjąć naszego brata, trzeba wyjść z naszego egoizmu, okazać mu czynne zainteresowanie, poświęcić mu trochę swojego czasu, naszej solidarności i poważania a przede wszystkim trzeba go cierpliwie wysłuchać.

Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach. Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem. Ojciec jest tym samym co Syn, Syn jest tym samym co Ojciec, Duch Święty jest tym samym co Ojciec i Syn to znaczy jednym Bogiem co do natury. Trudne, ale prawdziwe.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego każdego roku przypomina nam o tej tajemniczej wszechobecności Ducha Świętego oraz zaprasza nas do odkrywania znaczenia tej obecności. Na ile odkryłeś działanie Ducha Świętego w swoim życiu?

Od Wniebowstąpienia zaczyna się okres Kościoła, czas zamknięty miedzy dwoma wydarzeniami: zajęciem przez Chrystusa miejsca po prawicy Ojca a Jego powrotem na końcu czasów.