Myśli na niedzielę

Jakie mamy gwarancje iż nasze oczekiwanie zmartwychwstania stanie się rzeczywistością? Żadne, jeżeli jako gwarancje przyjmujemy tylko te, które może dać nam natura lub jakieś prawo; narodziny człowieka gwarantują, że kiedyś umrze, ale śmierć nie daje analogicznej gwarancji, że powstanie z martwych. Mamy jedynie gwarancję daną nam przez wiarę i opartą na Bożej obietnicy. Ta obietnica już została dotrzymana ponieważ Chrystus zmartwychwstał! Jest to nadzieja, która zawieść nie może.

Chwałą Boga jest człowiek – jest to może najbardziej religijna ze wszystkich definicja człowieka. Dla filozofów człowiek jest zwierzęciem rozumnym, dla Pisma św.jest chwalą Boga!

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Tymi dwoma ludźmi jesteśmy my, oboma równocześnie. Jako celnik jesteśmy rzeczywiście grzesznikami, jako faryzeusz uważamy się za sprawiedliwych. Jak mamy postąpić po wysłuchaniu słowa Bożego takiego jak dzisiejsze?

Modlitwa jest wiarygodnym lustrem życia. Prawdziwie modlitewnej postawy nie da się zaimprowizować; jest ona owocem uwagi skierowanej na Boga, wierności w rzeczach małych, ascezy. Trzeba modlić się przed początkiem modlitwy.

Cuda zdarzają się i dziś, ale tylko nieliczni – prawdziwi wierzący prowadzeni przez Ducha Bożego potrafią je zauważyć. Inni znajdują tysiące powodów, aby ich nie dostrzec.