Myśli na niedzielę

Królestwo Boże już działa. Rzeczą najważniejszą nie jest obserwowanie jak ono będzie się rozwijało, lecz wejście do niego, by nie zostać z niego wykluczonym. Człowiek przemija a Królestwo pozostaje.

Decydująca bitwa między dwoma królestwami rozegrała się w Chrystusie, lecz wojna jeszcze się nie zakończyła; wąż nieustannie zastawia pułapki na piętę Jego potomstwa, które jest Jego ciałem, Jego członkami, którym my jesteśmy.

Św. Augustyn tak wyjaśniał tajemnicę Trójcy Przenajświętszej: Ojciec jest tym, który miłuje, Syn jest tym, który jest miłowany, a Duch Święty jest miłością. A jak ty umiesz wytłumaczyć sobie i innym tę trudną tajemnicę?

Prosimy dziś o dar Ducha Świętego dla nas i dla całego świata, ponieważ jest on Duchem pojednania, jedności i pokoju. Duch, który na chrzcie  św. zapoczątkował naszą osobistą historię zbawienia może teraz zapoczątkować, jeśli będziemy tego pragnęli, początek prawdziwego życia w Chrystusie i w Kościele.

Uroczystość Wniebowstąpienia co roku nowym blaskiem oświeca największą pewność naszego życia, że Jezus żyje i nadal jest z nami. Naszą największą nadzieją jest to, że i my wstąpimy do Ojca, by z Nim przebywać na wieki.