Myśli na niedzielę

Czy wszyscy muszą stać się kaznodziejami, aby jak Jan Chrzciciel móc wołać: „Nawróćcie się”. Tak, niechby wszyscy byli kaznodziejami, ale niekoniecznie posługującymi się jedynie słowem. Jan Chrzciciel, zanim zaczął innym głosić nawrócenie i pokutę, sam się nawrócił.

Nasze oczekiwanie nie jest oczekiwaniem ludzi Starego Testamentu. Nie jest to tylko oczekiwanie, ale również wspomnienie i obecność: wspomnienie, gdyż ten którego oczekujemy już przyszedł; obecność ponieważ jest On z nami aż do teraz. Chrześcijański Adwent jest radosnym wyjściem naprzeciw tego, który idzie z nami, który idzie obok nas.

Bez Ojca i Ducha Świętego nie można wierzyć w Chrystusa, gdyż właśnie o Nich On nam mówi i to właśnie Oni mówią nam o Nim. Jezus bez głębokiego i nieustannego dialogu z Ojcem nie jest Jezusem a bez oświecającego G Ducha nie jest Jezusem Zmartwychwstałym, zbawiającym i uświęcającym ludzkość.

Królestwo Boże jest Bożą władzą, pokrywającą się z Jego wolą i świętością, dlatego powiedzenie Przyjdź królestwo Twoje jest równoznaczne z powiedzeniem Bądź wola Twoja. Dlatego słusznie nazywa się je królestwem prawdy, królestwem miłości, królestwem świętości i sprawiedliwości.

Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, kult reminiscencją a chrześcijańskie postępowanie moralnością niewolników.