Myśli na niedzielę

Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem! Tak powiedział sobie syn marnotrawny i natychmiast wyruszył. Postąpmy podobnie.

Jaki owoc przynosisz swojemu Zbawicielowi? Pan pełen miłosierdzia nie odciął od ciebie ożywczej aorty, ale czeka na twoje nawrócenie. Pomyśl: ile razy już ci przebaczył i ile razy ty nic nie zrobiłeś, by ono trwale zaowocowało w twoim sercu.

Kim jest i po czym rozpoznać człowieka przemienionego w Chrystusa? Jest to ktoś, dla kogo pełnienie woli Ojca jest pokarmem; ktoś pozwalający się zawsze i wszędzie prowadzić Duchowi, czy to będzie pustynia, czy Tabor, czy Getsemani.

Post od nas samych oraz Słowo Boże to program na tegoroczny Wielki Post. Program wymagający, ale napawający optymizmem i fascynujący. Wielki Post nie jest podarkiem, jaki wręczamy Panu Bogu, ale jest darem jaki Bóg nam daje. Dlatego, kiedy pościcie – napomina nas Jezus – nie bądźcie posępni!

Czym jest obłuda wobec Boga? To próba zakpienia z Boga; to obłuda serca, łudzenie się, że Boga można zadowolić pozorami, tak jakby On mógł się mylić i wziąć za dobrą monetę to co nią nie jest.