Myśli na niedzielę

Kościół, który wyszedł z Wieczernika, ciągle jest kuszony, aby wszedł tam z powrotem i ponownie odgrodził się od świata. Zwłaszcza teraz, gdy na zewnątrz wieje wiatr sprzeciwu, wyraźnie widać oznaki strachu.

Wniebowstąpienie jest nie tyle świętem odejścia Jezusa z tego świata, ile świętem Jego obecności wśród nas. „Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios” (św. Augustyn).

Jezus Chrystus jest Emmanuelem, Bogiem z nami. To musimy zapamiętać, gdyż wielu dzisiaj próbuje odzierać Chrystusa z Jego Bóstwa. Bardziej jakoś odpowiada  współczesnemu człowiekowi Chrystus – człowiek niż Chrystus – Bóg i człowiek. Może więc na nowo musimy odkryć w Chrystusie Emanuela.

Ósmego dnia po święcie Paschy uczniowie przebywali w domu, gdy wszedł Jezus , stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! Tak jest i teraz. Do naszej wspólnoty przychodzi Jezus, staje pośród nas i obdarza nas swoim po0kojem. My zaś, podobnie jak Tomasz, uznajemy w Nim naszego Pana i Boga.

Nasze oczekiwanie nie jest już oczekiwaniem czegoś nowego, ale oczekiwaniem spraw eschatologicznych, to znaczy ostatecznych. Nowe przyszło wraz z Jezusem Chrystusem. On przynosząc samego siebie, przyniósł na świat wszystko to co nowe.