Myśli na niedzielę

Jezus miał nadzwyczajny wpływ na kobiety, nawet te, które spotykały się z nim przypadkowo. Potrafił je ewangelizować nie niszcząc ich zapału i ciepła właściwego ich duszom, lecz wywyższał te ich uczucia i dzięki temu łatwiej do nich docierał; potrafił uczynić czystymi w ów dzień także łzy i pocałunki grzesznicy.

Jezus, który do młodzieńca skierował swoje słowa: Tobie mówię wstań! Teraz kieruje do nas te same słowa: mówię ci wstań! Wyzwoliłem cię abyś był wolny, umarłem abyś mógł żyć.

Zrozumieć Trójcę Przenajświętszą jest to pokonać swój wymiar a jest to niemożliwe stąd pozostajemy w uwielbieniu i próbujemy odkryć choć trochę tajemnicy wzajemnego przenikania się Bożych Osób.

Kościół żyje sakramentami, ale musimy uświadomić sobie prawdę o Duchu Świętym działającym właśnie w każdym sakramencie. Poddanie się działaniu Ducha Świętego gwarantuje owocność sakramentów, które nie są magią lecz miejscem szczególnego spotkania z Bogiem dzięki mocy Ducha Świętego.

Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, utwierdź naszą nadzieję, że my członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale.