Zadajemy sobie pytanie: kto jest dziś człowiekiem mądrym? Odpowiedź jest jedna: to „człowiek duchowy”, człowiek prowadzony przez Ducha Pańskiego, który uczy go przede wszystkim, żeby nie ulegać żądzom ciała. Człowiek mądry to taki, który stara się dostrzegać i oceniać rzeczy i zdarzenia podobnie jak Bóg; który dzięki wierze nie daje się zwieść pozorom i dostrzega w rzeczach i wydarzeniach to samo co widzi Bóg.