Jedność małżeństwa przypomina nam ewangelia. Aby była ona możliwa trzeba poświęcenia i modlitwy. Tak trudno dzisiaj utrzymać jedność małżeństwa, ponieważ brakuje ducha poświęcenia się, od drugiej osoby chce się więcej otrzymać niż jej dać.