Przerażające jest życie w społeczeństwie takim jak nasze, które znajduje we wszystkim przyjemność  i ucisza ośmieszając głosy nawołujące do poważniejszego i godniejszego podejścia do życia. Wydaje się, że cały świat przypomina rozpasany pałac w którym Salome tańczy bez okrycia a Herod każe ściąć głowę Janowi Chrzcicielowi ponieważ ten woła: Nie wolno ci!