Sens dzisiejszych czytań ukazuje nam, ze Jezus doszedł do chwały przez cierpienie, przemierzając jako pierwszy wąską drogę, która prowadzi do życia. Chwała przemienienia  łączy się z trudem cierpienia i to jest wskazówką dla każdego z nas.