Jezus wyjaśnił nam co mamy czynić; powiedział nam nie tylko, co mamy zburzyć ale też co mamy zbudować – to znaczy od czego mamy się odwrócić i do czego nawrócić. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.