Przed Bogiem nigdy nie będziemy chodzić w prawdzie, dopóki nie uznamy naszej grzeszności. Człowieka pysznego Bóg trzyma na odległość, pozostawia go w jego grzechach. „Przyszedłem zbawić grzeszników” to znaczy tych, którzy za grzeszników się uznają.