Czy wiemy kim jest „ten, który ma przyjść” i do którego oczekiwania zachęca nas Adwent? Na razie jesteśmy jeszcze w wierze, a nie w widzeniu. On więc pozostaje dla nas mimo wszystko, tajemnicą wiary, wobec której powinniśmy mieć pokorę Jana Chrzciciela.