Obraz przedstawiony przez Jezusa w mowie eschatologicznej jest wstrząsający. Dobry Pasterz, który gromadził owce w jednej owczarni staje się Pasterzem, który oddziela owce od owcy i tworzy dwie wieczne owczarnie; jedną dla kozłów a dugą dla owiec. Pasterz przemienia się w Króla – sędziego, który zasiada na tronie pełnym chwały.