Co więc oznacza czuwanie, o którym z takim naciskiem mówi Ewangelia? Czy mamy żyć w nieustannym niepokoju, dniem i nocą myśleć o śmierci, nieustannie terroryzowani tą myślą? Wręcz przeciwnie! Mamy myśleć o życiu, o tym jak wypełnić je czymś konkretnym. Oznacza, że mamy nieustannie działać w zgodzie z wolą Bożą.