Dziś Jezus nie zadowala się tym, że wiemy co o nim mówi świat współczesny. Oczekuje odpowiedzi także od nas, którzyśmy uwierzyli w Niego i w Nim złożyli naszą nadzieję. Nie musimy wcale wymyślać nowej odpowiedzi, gdyż wciąż jest aktualna odpowiedź Piotra: Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego.