Cierpliwość Boga jest pobłażliwa, miłosierna, jest chęcią zbawienia. Nie wiesz, że dobroć Boga chce cię przywieść do nawrócenia? On jest naprawdę Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.