Pytamy się pewnie, do jakiej kategorii należy nasze serce? Czy jesteśmy jak ci, którzy słuchają, ale wkrótce zapominają, pochłonięci przez inne sprawy? A może należymy, do tych, którzy przyjmują Słowo Boże powierzchownie? Ta kategoria jest najliczniejsza.