Ósmego dnia po święcie Paschy uczniowie przebywali w domu, gdy wszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! Tak jest i teraz. Do naszej wspólnoty przychodzi Jezus, staje pośrodku nas i obdarza nas swoim pokojem. My podobnie jak Tomasz, uznajemy w Nim naszego Pana i naszego Boga.