Czy my rozumiemy mękę Jezusa Chrystusa? Często zatrzymujemy się na płaszczyźnie bólu i współczucia a tymczasem jest to ofiara za zbawienia świata a więc i moje.