Przychodząc do kościoła przypominamy trochę zgnębionych, zmęczonych i płaczących Żydów. Ale wychodząc, po wysłuchaniu słowa Bożego i przyjęciu Komunii św., powinniśmy przypominać tych, którzy powracają ze żniw wśród radości, niosąc swoje snopy.