Jezus na zawsze pozostanie Emanuelem, Bogiem z nami. Jest jednak pewien moment, w którym jest Nim w inny sposób: sakramentalny i realny. Ma to miejsce w czasie Eucharystii.