Nasze oczekiwanie nie jest już oczekiwaniem czegoś nowego, ale oczekiwaniem spraw eschatologicznych, to znaczy ostatecznych. Nowe przyszło razem z Chrystusem. On przynosząc samego siebie, przyniósł na świat wszystko co nowe – pisał św. Ireneusz. Czy to co nowe, jest obecne w naszym życiu?