Ewangelia przekazująca słowa Chrystusa o wizji końca tego świata  może przerazić, ale tylko tego kto nie potrafi dać świadectwa Chrystusowi. Jezus wzywa do świadectwa dzisiaj a szczególnie wtedy gdy będziemy poddani cierpieniom i prześladowaniom. Zastanów się czy dajesz jakiekolwiek świadectwo Chrystusowi?