Tymi dwoma ludźmi jesteśmy my, oboma jednocześnie. Jako celnik jesteśmy rzeczywiście grzesznymi, jako faryzeusz uważamy się za sprawiedliwych. Jak mamy postąpić po wysłuchaniu dzisiejszej Ewangelii?